1.06.2017 - zapisy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" na rok szkolny 2017/18


16.09.2017 - rozpoczęcia zajęć umuzykalniających - grupa sobotnia


20.09.2017 - rozpoczęcia zajęć umuzykalniających - grupa środowa

25.11.2017 - zajecia otwarte dla rodziców dzieci z grup sobotnich

29.11.2017 - zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grup środowych

26.01.2018 - audycja muzyczna w wykonaniu uczniów kursu gry na instrumentach
                     oraz zajęć wokalnych

15.03.2018  - rozpoczęcie zapisów do Szkoły Artystycznej „U Ignasia”


25.05. 2018 - audycja muzyczna w wykonaniu uczniów kursu gry na instrumentach
                      oraz zajęć wokalnych


23.05.2018 -  zajecia otwarte dla rodziców dzieci z grup środowych

26.05.2018 - zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grup sobotnich