27.08.2018 - zapisy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" na rok szkolny 2018/19

15.09.2018 - informacja o prowadzniu zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych

22.09.2018 - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia"