27.08.2018 - zapisy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" na rok szkolny 2018/19

15.09.2018 - informacja o prowadzniu zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych

22.09.2018 - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia"

1.12.2018   - zajęcia otwarte dla dziecich i rodziców 

8.02.2019   - audycja w wykonaniu młodych muzyków i wokalistów 

14-27.01.2019 - przerwa w zajęciach - ferie zimowe

25.05.2019 - zającia otwarte dla dzieci i rodziców, zakończenie zajęć umuzykalniających "U Ignasia"

31.05.2019 - koncert końcoworoczny w wykonaniu uczestników kursu gry na instrumentach "U Ignasia" godz. 17.30

26.08.2019 - rozpoczęcia zapisów na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020