ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2018/19

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 2 i 3 - letnimi  z rodzicami wynosi 140 zł miesięcznie  ( opłata całoroczna 10% zniżki)

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 4 - letnimi wynosi 120 zł miesięcznie  (opłata 10%zniżki)

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5 i 6 - letnimi wynosi 140 zł miesięcznie, 10%zniżki)

Kurs obejmuje 28 spotkań w ciągu roku szkolnegow okresie od 15 września 2017 do 31 maja 2018.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 9 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub uiszczenie opłaty za cały rok z góry z 10% zniżką, płatoność do końca września 2019

Na drugie i kolejne dziecko uczetniczące w zajęciach umuzykalniających 5% zniżki.  Zniżki nie łączą się.

                                                                                              

Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + środa/sobota + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 
ROK SZKOLNY 2018/19

   

Kurs obejmuje 30 lekcji w ciągu roku szkolnegow okresie od 15 września 2018 do 31 maja 2019.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 9 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.

Koszt zajęć:

wymiar czasowy lekcji rata miesięczna jednorazowa opłata roczna ( zniżka 10%)
1 x 30 minut ( jeden uczeń) 160 zł miesięcznie 1296 zł
2 x 30 minut ( jeden uczeń) 300 zł miesięcznie 2430 zł
1 x 45 minut ( jeden uczeń) 200 zł miesięcznie 1620 zł
2 x 45 minut ( jeden uczeń) 380 zł miesięcznie 3078 zł
1 x 45 minut ( dwóch uczniów) 350 zł miesięcznie 2835 zł

Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
w tytule przelewu prosimy wpisać: instrument (np. fortepian) + miesiąc + imię i nazwisko dziecka
 

Uczniowie uczestniczący w kursie nauki gry na fortepianie oraz perkusji pokrywają dodatkowo koszty tzw. Funduszu

instrumentalnego w wysokości 5 zł. miesięcznie płatne na konto Rady Rodziców.

Uczniowie grający na innych instrumentach (skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, trąbka, saksofon, akordeon) ponoszą

koszty wypożyczenia instrumentu w wysokości 30 zł. miesięcznie (płatne na konto Rady Rodziców OSM I st. im. 

I. J. Paderewskiego)  lub grają na własnym instrumencie. 

Fundusz instrumentalny stanowi opłatę eksploatacyjną za użytkowanie instrumentu podczas zajęć. Wpłaty na fundusz

instrumentalny należy wnosić na konto Rady Rodziców OSM I st.:

Dane do przelewu:
Rada Rodziców OSM im. I. J. Paderewskiego, 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8
Numer konta bankowego: Credit agricole 24 1090 2053 0000 0001 1297 044
W tytule przelewu: U Ignasia – Fundusz Instrumentalny / imię i nazwisko uczestnika kursu

Dzieci przedszkolne, uczetniczące w zajęciach umuzykalniajacych "U Ignasia" 
zwolnione są z opłat na fundusz instrumentalny.

 
ZAJĘCIA WOKALNE 
ROK SZKOLNY 2018/19
 
 
Odpłatność za zajęcia wokalne wynosi 150 zł  miesięcznie, lub w przypadku uczestnictwa w lekcji 2 uczniów - 250 zł miesięcznie - płatne w 9 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu. Kurs obejmuje 30 lekcji  30 minutowych odbywających się w okresie od 15 września 2018 do 31 maja 2019.
 
Opłata roczna: 1215 zł za lekcję z jednym uczniem, lub 2025 zł z lekcje z dwoma uczniami ( zniżka 10% za opłatę jednorazową dokonaną do konca września 2018r).
 
Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
w tytule przelewu prosimy wpisać: zajęcia wokalne + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji  przelewem

lub

gotówką w sekretariacie Szkoły - Kraków, ul. Basztowa 8.

 

 

 

 

SZKOŁA ARTYSTYCZNA "U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2018/19

1. Czesne jest podstawową opłatą wnoszoną przez rodziców na rzecz Szkoły  Artystycznej w związku z kształceniem ich dziecka w szkole.

2. Wysokość czesnego na kolejny rok szkolny ustalana jest corocznie przez Fundację i podawana do wiadomości rodziców do 15 marca - terminu rozpoczęcia rekrutacji.

3. Roczna opłata czesnego jest regulowana przez rodziców w 10 ratach i regulowana przelewem na konto szkoły w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Możliwe jest wpłacenie kilku rat łącznie lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.  

4. Rodzicom, którzy kształcą w Szkole Artystycznej co najmniej dwoje dzieci, przysługuje przez czas uczęszczania dzieci do szkoły zniżka w wysokości  10% na drugie i kolejne dziecko. Wysokość zniżki może ulec zmianie na okres nowego roku szkolnego.

5. Zapisanie dziecka do szkoły wiąże się z opłaceniem jednorazowej oplaty wpisowej w wysokości 250 zł. Termin wpłaty na  rok 
szkolny 2018/19 upływa 7 lipca 2019r.

6.  Wysokość miesięcznych opłat w roku szkolnym 2018/19:

CZESNE

W ramach pierwszego etapu ksztalcenia proponujemy uczniom udział w następujących zajęciach
(klasy I - III działu dziecięcego oraz I-II działu młodzieżowego)

 - kształcenie słuchu z rytmiką 1 x 45 minut

- taniec – 1 x 45 minut

- warsztaty plastyczne – 1 x 45 minut

- przestrzeń dzieła sztuki – 1 x 45 minut

 350 zł miesięcznie

W ramach drugiego etapu ksztalcenia proponujemy uczniom udział w następujących zajęciach:
klasa IV działu dziecięcego 

- kształcenie słuchu  1 x 45 minut

- audycje muzyczne – 1 x 45 minut

- instrument główny  1 x 45 minut*  dla uczniów grajacych wcześniej na instrumencie 

- historia sztuki – 1 x 45 minut

- rysunek i malarstwo - 1 x 90 minut

450 zł miesięcznie / 400 zł miesięcznie  bez indywidualnych lekcji gry na instrumencie

 

klasa V i VI   działu dziecięcego oraz III i IV działu młodzieżowego:

SPECJALNOŚĆ MUZYCZNA:

- kształcenie słuchu  2 x 45 minut

- audycje muzyczne – 1 x 45 minut

- instrument główny  1 x 45 minut 

- orkiestra - 2 x 45 minut

- podstawy przedsiębiorczości dla artystów 1 x 45 minut * w ostatnim roku nauki

 

SPECJALNOŚĆ PLASTYCZNA

- historia sztuki  1 x 45 minut

- rysunek i malarstwo – 1 x 45 minut

- intermedia - 1 x 90 minut* w klasie V działu dziecięcego i III działu młodzieżowego

- pracownie  - 1 x 90 minut  w klasie V działu dziecięcego i III działu młodzieżowego

                             2 x 90 minut  w klasie VI działu dzicięcego i IV działu młodzieżowego

- podstawy przedsiębiorczości dla artystów 1 x 45 minut * w ostatnim roku nauki

550 zł miesięcznie

INNE OPŁATY

- Lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych (opcjonalnie, ze wzgledu na późniejszy wybór specjalności)

150 zł miesięcznie / 1 x 30 minut
180 zł miesięcznie / 1 x 45 minut

- Indywidualne lekcje śpiewu:

Lekcje śpiewu: 150 zł miesięcznie / 1 x 30 minut

Wycieczki edukacyjne, koncerty, wystawy:
Szkoła organizuje wyjścia i wycieczki edukacyjne zaplanowane w programie autorskim szkoły. Wycieczki są obowiązkowe dla uczniów szkoły. Koszt wycieczek pokrywają rodzice.

Materiały plastyczne:
Uczniowie Szkoły Artystycznej „U Ignasia” nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu zakupu materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć.

Opłata wakacyjna:
Opłata wakacyjna w wysokości 100 zł miesięcznie stanowi opłatę rezerwacyjną dla uczniów kontynuujących zajęcia w kolejnym roku szkolnym.