Szkoła Artystyczna „U Ignasia” będzie stanowić naturalną kontynuację zajęć dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach umuzykalniających
„U Ignasia”. Do działu dziecięcego będą przyjmowane dzieci od 6 do 8 roku życia, natomiast do I klasy działu młodzieżowego zapraszamy uczniów starszych, od 9 do 12 roku życia.


Propzycją Szkoły Artystycznej będzi możliwość dalszego rozwijania muzycznych i plastycznych zainteresowań dzieci i modzieży.  Jako jedyna szkoła w Polsce będziemy realizować autorskie programy nauczania przedmiotów artystycznych – muzyki i sztuk plastycznych. Zaproponujemy naszym uczniom takie przedmioty jak: kształcenie słuchu z rytmiką, taniec, warsztaty plastyczne oraz przestrzeń dzieła sztuki a dla chętnych dodatkowo naukę gry na instrumentach muzycznych. Dla  uczniow starszych odpowiednio - audycje muzyczne, intermedia, historię sztuki, naukę rysunku i malarstwa oraz zajęcia w pracowniach artystycznych. Zadbamy o to, aby nasi uczniowie postrzegali sztukę jako zbiór uporządkowanych i usystematyzowanych wiadomości, oraz aby ich umiejętności stanowiły naturalną konsekwencję posiadanej przez nich ich wiedzy. Chcemy wpłynąć na harmonijny i wszechstronny rozwój ich osobowości.  Dodatkowo udział uczniów oraz zaproszonych przez nich gości we wspólnych koncertach i wernisażach będzie uzupełniał proces edukacyjny, stanowiąc równocześnie  wspaniałe uwieńczenie naszej wspólnej pracy.

Założeniem Szkoły będzie wspieranie indywidualnego rozwoju i zainteresowań artystycznych uczniów oraz rozwijanie ich zdolności artystycznych, kreatywności, oraz pasji  w zakresie muzyki i sztuk plastycznych.

Szkoła Artystyczna „U Ignasia” kształcić będzie dzieci od 6 roku życia w cyklu 6-letnim – dziecięcym, oraz dzieci od 9 roku życia oraz młodzież w cyklu 4-letnim,  młodzieżowym.

 

 Szkoła Artystyczna „U Ignasia”  - daje możliwości wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w zakresie muzyki,  sztuk plastycznych oraz teatru i stanowi doskonałą ofertę edukacyjnych zajęć artystycznych na najwyższym poziomie.

Obecnie proponujemy Państwu zajęcia dla dzieci w wieku przedszkonym w ramach zajęć umuzykalnaiających

"U Ignasia", indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach oraz lekcje śpiewu.