Szkoła Artystyczna „U Ignasia” zapewnia swoim uczniom najlepszą kadrę wychowawczo-dydaktyczną. Gwarantuje naukę pod opieką doświadczonej, wykwalifikowanej i lojalnej kadry wychowawczo-dydaktycznej, która zapewnia utrzymanie najwyższych standardów pracy z dziećmi.

Kadra pedagogiczna Szkoły Artystycznej to zespół doświadczonych,  świetnie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i bardzo kreatywnych nauczycieli muzyki i sztuki wokalnej.  Są to pedagodzy z pasją, sercem, a dzięki swojemu doświadczeniu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania talentów swoich uczniów.

 Nauczyciele Szkoły Artystycznej to osoby otwarte, pełne życzliwości i empatii, są  świetnie przygotowani do wykonywania swojego zawodu, są pasjonatami i bezustannie starają się przekazać swoją pasję wszystkim uczniom. Nasi nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, dbają o wszechstronny rozwój uczniów,  dbają o wysoką kulturę osobistą oraz poszanowanie tradycji. 

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Centrum Edukacji Artystycznej.