Szkoła Artystyczna „U Ignasia” zatrudnia  wykwalifikowaną  i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Nauczycielami szkoły artystycznej są doskonali pedagodzy krakowskich szkół i uczelni artystycznych. Szkoła Artystyczna współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz z muzykami Filharmonii i Opery Krakowskiej, z Akademią Muzyczną  w Krakowie oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Zajęcia artystyczne prowadzone są w pomieszczeniach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie oraz w pomieszczeniach Fundacji "My music".