W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

U IGNASIA

 

Cykl kształcenia w Szkole Artystycznej „U Ignasia” będzie podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie kształcenia wszyscy uczniowie Szkoły Artystycznej „U Ignasia” skorzystają z kompleksowej oferty udziału zajęciach muzycznych i plastycznych. Każdy uczeń  będzie mógł zatem zdobywać podstawy wykształcenia muzycznego, uczestnicząc w zajęciach muzycznych, równocześnie rozbudzając zainteresowanie sztukami plastycznymi. Pierwszy etap kształcenia obejmie lekcje kształcenia słuchu i rytmiki, tańca oraz zajęcia plastyczne: przestrzeń dzieła sztuki i warsztaty plastyczne. W drugim etapie, mając na uwadze swoje osobiste predyspozycje oraz zainteresowania uczniów, wybiorą oni stopniowo specjalność – muzyczną lub plastyczną. 

Po trzech latach zajęć plastycznych i muzycznych uczniowie zdecydują się na ostateczny wybór specjalności. W ramach specjalności muzycznej - będą kontynuować naukę przedmiotów teoretyczno-muzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne), doskonalić umiejętność gry na wybranym instrumencie muzycznym oraz muzykować w zespołach. Wybór specjalności plastycznej da możliwość nauki podstaw historii sztuki, rysunku i malarstwa oraz udziału w zajęciach intermedialnych oraz w lekcjach warsztatowych w profesjonalnych pracowniach – ceramicznej, graficznej i malarskiej. W ostatnim roku nauki zaproponujemy naszym uczniom zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, aby dać im podstawowe wskazówki jak dalej zarządzać karierą i jak twórczo oraz profesjonalnie zadbać o swoją artystyczną przyszłość. W przypadku nauki w dziale młodzieżowym wybór specjalizacji powinien nastąpić  po dwóch latach nauki. 

Kierunkowe kształcenie stanowić będzie doskonałe przygotowanie do podejmowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych, w tym do podjęcia nauki w szkołach muzycznych i plastycznych wyższego stopnia.

 

SZKOŁA ARTYSTYCZNA - W PRZYGOTOWANIU