TANIEC 

Zajęcia praktyczne, prowadzone w grupach, realizowane w formie zajęć tanecznych. Uczniowie improwizują ruchem, poznają podstawowe kroki taneczne tańców ludowych i zabaw muzyczno – ruchowych. Tańczą do muzyki polskiej i ogólnoświatowej, poznają tańce ludowe, historyczne oraz ilustrują ruchem muzykę kompozytorów dawnych i współczesnych.

SZKOŁA ARTYSTYCZNA - W PRZYGOTOWANIU