ZAPISY NA ZAJĘCIA

UMUZYKALNIAJĄCE "U IGNASIA"

od 20 sierpnia 2018

w sekretariacie OSM I st. osobiście 

lub telefonicznie: 12 422-71-60

Zajęcia rozpoczynają się od 15 września 2018.

Pierwsze zajęcia:

- Sobota - 16 września 2017

- Środa - 20 września 2017

Zapisy na lekcje gry na instrumencie: od 10 września2017.

Zajecia dla dzieci 2 i 3 - letnich z rodzicami "Świat emocji"

Zajęcia dla dzieci 4 - letnich "Świat dookoła nas"

Zajęcia dla dzieci 5 - letnich "Dookoła Polski" 

Zajęcia dla dzieci 6 - letnich "Dookoła Polski"  lub  "Dookoła świata"

 

ZAPISY DO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ
"U IGNASIA"

na rok szkolny 2018/19
 

od 15 marca 2018

 

 

Zapisu do Szkoły Artystycznej "U Ignasia" dokonuje osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka.

 

Zapisy przyjmuje sekretariat OSM I st. ul. Basztowa 8

 Dokumenty:

1) wypełniony i podpisany formularz zapisu

2) podpisane oświadczenia rodziców i opiekunów

3) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie oraz udziału w praktycznych zajęciach plastycznych.

4) jednego zdjęcie legitymacyjne

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.