ZAPISY NA ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE "U IGNASIA"

NA ROK SZKOLNY 2018/19

od 27 sierpnia 2018

telefonicznie: 600-333-360

Zapisów dokonują rodzice / opiekunowie dziecka podając imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz kontaktowy numer telefonu.

Podnie danych umożliwia Fundacji skontaktowanie się z rodzicami - opiekunami dziecka w przypadku niezłoszenia się na pierwsze zajęcia.

Zapisując dziecko należy wybrać godzinę zajęć. 

Umowy zostaną rozdane rodzicom podczas pierwszych zajęć.

 

Zajęcia rozpoczynają się w sobotę 22 września 2018.

                                        

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO W SOBOTY.

Godziny zajęć:

9.00 –9.45 - dzieci 6 - letnie

9.50 – 10.35 - dzieci 5 – letnie

10.40 – 11.25 – dzieci 6 – letnie

11.30 – 12.15 – dzieci 5 – letnie

12.20 – 12.50 – dzieci 4 - letnie

 

Zajęcia dla dzieci 4 - letnich "Świat dookoła nas"

Zajęcia dla dzieci 5 - letnich "Dookoła Polski" 

Zajęcia dla dzieci 6 - letnich  "Dookoła świata"

W tym roku szkolnym zajęcia dla dzieci 2 i 3 letnich z rodzicami nie będą prowadzone.

Informacje dotyczące lekcji gry na instrumentach oraz zajęc wokalnych: od 15 września 2018

planowany termin rozpoczęcia kursu gry na instrumentach oraz zajęć wokalnych: 1 października 2018