ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2021/22

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Kurs obejmuje 30 spotkań w ciągu roku szkolnego w okresie od 15 września 2021 do 31 maja 2022.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 4 - letnimi wynosi 120 zł miesięcznie płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5 - letnimi wynosi 160 zł miesięcznie, płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 6 - letnimi wynosi 160 zł miesięcznie, płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Na drugie i kolejne dziecko biorące udział zajęciach umuzykalniających obowiązuje 10% zniżki. 
Nie ma możliwości wniesienia opłaty za więcej niż 2 miesiące zajęć jednorazowo.
Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona z góry
do 10 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji. 
W przypadku braku wpłaty nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. 
Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

                                                                                          

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego:

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

 

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji przelewem.

Opłaty za wrzesień dokonywane są do 20 września.