ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE „U IGNASIA”

W lutym 2013 roku zapoczątkowano prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia umuzykalniające oraz kurs gry na instrumentach muzycznych  przeznaczone były dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat. Dla dzieci młodszych został opracowany program pt. „Świat dookoła nas”. Podczas tych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki, dzieci oswajają się z muzyką, uczą się, jak świadomie słuchać i reagować na dźwięki otaczającego świata. Dowiadują się jak w prawidłowy sposób grać na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, poznają profesjonalne instrumentarium Orffa, uczą się śpiewać proste, dziecięce piosenki, uczestniczą w zabawach tanecznych. Program zajęć „Świat dookoła nas" inspirowany jest na wydarzeniami dnia codziennego, w tym upływających pór roku, ważnych świąt oraz tematyką przystępną dla małego dziecka. Podczas zajęć umuzykalniających „Dookoła świata”,  dzieci 5 i 6 letnie poznają  piosenki, rymowanki, wyliczanki, zabawy integracyjne oraz tańce, świadomie reagują ruchem i gestem na muzykę, biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych. Śpiewają piosenki, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Dzieci słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grają na instrumentach. Bawiąc się - realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Program zajęć umuzykalniających gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Urozmaicone tematycznie programy zapewniają dzieciom poznanie ciekawych piosenek, zabaw integracyjnych i tańców.

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-TERAPEUTYCZNE

W 2015 roku rozszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia dla 2 i 3 letnich wraz z rodzicami. Program "Świat emocji" - to szereg spotkań, mających na celu uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata, dźwięki oraz poszerzenie i udoskonalenie emocjonalnych kontaktów dzieci z rodzicami. Podczas zajęć dzieci wprowadzane są w świat muzyki, dźwięków otaczającego świata, współdziałają z rodzicami w poszukiwaniu ciekawych przeżyć i doświadczeń. Przy pomocy rekwizytów i instrumentów muzycznych dzieci poszerzają świat swoich doznań, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość. Obecność na zajęciach rodziców, aktywnie uczestniczących w zabawie jest niezwykle ważna w rozwoju każdego dziecka, czuje się ono pewnie i bezpiecznie, a twórczo spędzony czas w towarzystwie rodzica gwarantuje dodatkowo świetną zabawę. Wspólne śpiewanie piosenek oraz kreatywna zabawa i ćwiczenia dodatkowo wzmacniają więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami, a przede wszystkim inspirują do kontynuowania podobnych zabaw i ćwiczeń w domu. Obecnie zajęcia dla najmłodszych dzieci nie są prowadzone, planujemy ich kontynuację w przyszym roku szkolnym.

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH I LEKCJE ŚPIEWU

Poszerzając swoją ofertę edukacyjną, od 2013 roku zaproponowano zainteresowanym nauką gry na instrumentach muzycznych udział w odpowiednim. Współpracując z pedagogami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Fundacja oferuje możliwość indywidualnej pracy i nauki gry pod opieką specjalistów w zakresie nauki gry na wielu instrumentach. Oferujemy możliwość podjęcia nauki gry na skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie, trąbce, puzonie, flecie, klarnecie, akordeonie, fortepianie,  perkusji i gitarze. Wybór instrumentu zależy od predyspozycji oraz wieku uczestnika kursu.

Proponujemy także indywidualne lekcje nauki prpfesjonalnego śpiewu. Zajęcia wokalne stanowią doskonałą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wszystkich, którzy lubią śpiewać i pragną poszerzać swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego śpiewu. Podczas indywidualnych zajęć nauczyciel śpiewu koncentruje się zarówno na emisji głosu jak i na interpretacji piosenek. Uczestnicy kursu z sukcesami wystepując przesłuchaniach, przeglądach oraz konkursach wokalnych zajmując wysokie miejsca i zdobywając wyróżnienia.

 

Organizatorem wszystkich zajęć artystycznych jest Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki.